Flevo Padel | Indoor Padelbanen Lelystad

RESERVERINGSREGELS LICENTIEHOUDERS FLEVOPADEL

 1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een baan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen deze regels een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en huisregels van Flevopadel.
 2. Binnen de piekuren (maandag t/m vrijdag 17:00 t/m 23:00 en zondag 08:00 t/m 12:00) kun je als licentiehouder maximaal 3x per week reserveren. Binnen de daluren kan onbeperkt gereserveerd worden. Zo willen wij iedereen de mogelijkheid geven om te spelen op een gewenst tijdstip. Boekingen hebben een minimum van 60 minuten en een maximum van 90 minuten. Let op, in de piekuren gelden vaste tijdsblokken van maximaal 60 minuten voor de reserveringen.
 3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar gegevens worden bewaard voor gebruik in de bedrijfsvoering van Flevopadel.
 4. Flevopadel zal deze gegevens nooit op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is KNTLB.club, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Flevopadel, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. Gebruikers van KNLTB.club worden spelers of deelnemers genoemd. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een speler/deelnemer met een geldige inlogcode.
 6. Om in te loggen, dient men een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.
 7. Reserveringsrechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De mogelijkheid om via internet te boeken is géén recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken, waaronder het niet nakomen van de financiële verplichtingen of misdragingen door de speler/deelnemer.
 8. Spelers kunnen ‘licentiehouder’ of ‘gast’ zijn. Een gast krijgt losse baanhuur in rekening gebracht, die hij/zij kan voldoen bij de receptie van Flevopadel of via online betalingsopties. Spelers met een licentie dat niet het gebruik van de te reserveren voorziening omvat, worden op dat onderdeel beschouwd als gast.
 9. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruikmaken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie ‘medespeler is geen lid’. Een lid kan spelen met niet-leden; de kosten per introducé bedraagt €8 per uur. De speler die de reservering maakt is verantwoordelijk voor het nakomen van het reglement met betrekking tot de betaling en eventuele annulering.
 10. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een licentie af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als ‘gast’ en is de losse baanhuur van toepassing. Speelt een lid met een gast dan krijgen beiden hun eigen kosten in rekening gebracht.
 11. Van elke reservering ontvangen speler/medespeler en deelnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staan vermeld de gereserveerde faciliteit, dag en tijd en kosten.
 12. Reserveringen door leden of reserveringen van/met gasten kunnen online worden geannuleerd. Hierbij gelden de volgende regels:
  a. Reserveringen kunnen tot 12 uur op voorhand zonder consequenties worden geannuleerd. Gemaakte kosten worden niet terugbetaald. De speler/deelnemer krijgt in het geval van een tijdige annulering een krediet toegeschreven aan het saldo voor de volgende reservering. Dit saldo kan niet gebruikt worden in de horeca.
  b. Wordt een reservering minder dan 12 uur vooraf geannuleerd of is er sprake van een zgn. ‘no show’ dan zal dit resulteren in annuleringskosten.
 13. Flevopadel behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen in zomermaanden, op erkende feestdagen en tijdens vakanties, alsmede ten behoeve van schoonmaak, reparatie, inrichting, evenementen, en/of dringende redenen.
 14. Tijdens het gebruik van de faciliteiten bij Flevopadel dient men met voorzichtigheid om te gaan met de eigendommen van Flevopadel. Flevopadel behoudt zich het recht om eventuele schade aan eigendommen in rekening te brengen.
 15. Bij het handelen in strijd met bovenstaande regels kan de toegang tot het reserveringssysteem definitief worden ontzegd; dit uitsluitend ter beoordeling van Flevopadel.
 16. Gedurende het bezoek bij Flevopadel gelden te allen tijde de huisregels.
 17. Wanneer je met iemand anders speelt als opgegeven bij de reservering dient dit voor aanvang van het spelen gemeld te worden bij de collega’s achter de bar. Wordt dit niet gedaan, dan krijg je de eventuele betaalde gelden niet toegevoegd op je saldo en kan je licentie per direct worden stopgezet.

  © Flevopadel 2023